Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü

Süresi doldu

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2012 yılında kurulan bir kamu kurumudur. İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde 32 tane Ziraat Mühendisi, 22 tane Veteriner Hekim, 6 tane Gıda Mühendisi, 16 tane zirai/veteriner teknikeri görev yapmaktadır.
Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncelikli misyonu, ilçenin kalkınması için gerekli bilgileri toplamak ve önerilerde bulunmak, çiftçilerin gelir ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için hizmet ve görev alanlarında program ve projeler hazırlamaktır. Ayrıca;
-Çiftçi eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamak.
-Çevreye duyarlı, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik konusunda yeni teknoloji ve bilgileri çiftçilere aktarmak.
-İlçenin tarımsal yayım programını hazırlamak, programı gerçekleştirmek için üreticiler, üretici örgütleri, üniversiteler ve özel sektör ile işbirliği yapmak.
-Her türlü tarımsal yayının ilçedeki çalışanlarına, tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,
-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi, pazarlanması ve bunun için gerekli tesislerin kurulmasına yardımcı olacak çalışmalar yapmak, bu konuda üretici ve girişimcilere rehberlik etmek.
-Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir, verimli, tarımsal sanayisi gelişmiş, kaliteli, sağlıklı gıda üretebilen, biyoçeşitliliği korunmuş bir tarım sektörü oluşturmak.

©2017 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com