Proje Hedefleri

Bu proje ile;

Çiftçilere Akıllı Tarım konusunda bilgiye nasıl ulaşacakları öğretilmesi,

Çiftçiler Akıllı Tarım konusunda eğitilmesi,

STK personellerinin tarımda teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirilmesi,

AB Ülkelerindeki Akıllı Tarım uygulamaları ile ilgili iyi örneklerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması sağlanması,

-Alışılagelmiş yöntemlerdense akıllı tarım yöntemlerinin seçilmesi hedeflenmektedir.

Proje Sonuçları

Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları / Small-scale partnerships in adult education (KA210-ADU) kapsamında hazırlanan Smart Agriculture Smart Farmer/Akıllı Tarım Akıllı Çiftçi isimli projemiz tamamlandığında "Sonuçlar" burada yer alacaktır.