Teselya Gelişim Merkezi (Aketh)

Süresi doldu

Trikala'da bulunan Teselya Gelişim Merkezi (AKETH) kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluş, toplumda bilgiye eşit erişime önemli ölçüde katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği, sağlıklı davranışları teşvik etmek ve insanlar için daha iyi bir gelecek şekillendirmek için sürekli çaba sarf etmektedir. Ana hedeflerden biri, Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve özellikle de güneydoğu kesiminde yaşanan zor işsizlik durumunun aşılmasında insanlara yardımcı olmanın ana yolu olarak girişimciliği ve kişisel inisiyatifi teşvik etmektir.

Mesleki Eğitim Merkezi ve Geliştirme Merkezi olarak ikili bir role sahip olan AKETH, Teselya bölgesindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü ve gelişimini artırmanın yanı sıra istihdama katkıda bulunma ve daha geniş sosyal zorlukları ele alma yönünde hareket etmektedir. Bu şekilde, çeşitli eğitim programlarına katılımları yoluyla genç ve yetişkinlere kariyer fırsatları sunmaktadır.

©2017 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com