Proje Hedefleri

Süresi doldu

Bu proje ile;

  • Çiftçilere Akıllı Tarım konusunda bilgiye nasıl ulaşacakları öğretilmesi,
  • Çiftçiler Akıllı Tarım konusunda eğitilmesi,
  • STK personellerinin tarımda teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirilmesi,
  • AB Ülkelerindeki Akıllı Tarım uygulamaları ile ilgili iyi örneklerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması sağlanması
  • Alışılagelmiş yöntemlerdense akıllı tarım yöntemlerinin seçilmesi hedeflenmektedir.

©2017 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com