Tudás Alapítvány (Bilgi Vakfı)

Süresi doldu

Tudás Alapítvány (Bilgi Vakfı) 1994 yılında kurulmuştur. Hedefleri şunlardır:

 • Genç sanatçıları ve onların sanat sergilerini desteklemek
  • Öğretim görevlilerini ve araştırmacıları desteklemek
  • Kitap ve dergi yayıncılığını desteklemek
  • Çeşitli yayınlar çıkarmak için
  • Bilimsel ve kültürel konferanslar düzenlemek
  • Avrupa ulusları arasında kültürel temasları geliştirmek
  • Macar kültürünü yurtdışında tanıtmak ve desteklemek
  • Yetenekli öğrencilerin çalışmalarını desteklemek.
  Ayrıca Vakıf, yukarıda sıralanan genel hedefler çerçevesinde aşağıdakilere özel önem vermektedir:
 • Ekonomi veya tarım alanında çalışan öğretim görevlileri ve araştırmacıların; bu alanlarla ilgili eğitim alan yüksekokul veya üniversite öğrencilerinin ve ilgili çiftçilerin ekonomi, tarım, çevre koruma, kırsal kalkınma vb. konularda güncel bilgi aktarımı yoluyla rekabet gücünün artırılması;
  • Doğal ve kültürel değerlerin korunması,
  • Yeni sanat eserlerini (heykeller, resimler, kitaplar, tiyatro gösterileri, edebiyat, müzik vb. gibi) destekleyerek kültürel değerlerin geliştirilmesi,
  • Tarihi geleneklerin korunması,
  • Halk sanatı ve halk kültürünün keşfedilmesi, korunması ve incelenmesinin desteklenmesi
  • Sağlıklı yaşam tarzını ve hayata karşı sağlıklı tutumu öğretmek.

©2017 Sj Expnews - Joomla Templates. All Rights Reserved. Designed by SmartAddons.Com